Игри

Информация за страница Клубове

   Както днес, така и в миналото по абсолютно всяко време са се основавали множество клубове. В тях членуват определен брой хора, като много от тях са постоянни присъстващи, а други се записват впоследствие. Но ако старите организации са били свързани със спазването на определени правила и традиции като например родова наследсвеност или финансиране, то днес такива организации имат предимно неформален характер. Това в никакъв случай не означава, че всеки може да се запише в клуба по всяко време, без да допринася с различни дейности за развитието му. Има например читателски или художествени организации, в които членуват представители на съответната сфера. По време на сбирките се обсъждат много неща, предстоящи изложби или литературни четения, за провеждането и организирането на които се иска време и място, достатъчно голямо да побере всички желаещи да присъстват. Почти всеки писател или художник прави изложби, на които представя произведенията си и също така говори пред събралата се аудитория.

    Ако се погледне на другите видове клубове в по-широк аспект, лесно могат да се открият характеристики, които много приличат на малко и затворено общество. При това не става дума за неформалните учреждения, каквито днес всеки може да основе, стига да намери помещение и да има възможност да плаща месечния наем. Масонските организации например със своите мащаби обхващат много държави по целия свят, в чиито редици не може да се влезе без строга процедура по избиране. Всеки, който бива посвещаван в различните степени на масонството, преминава през много етапи и ритуали, които по същността си са не само странни, но понякога и доста страховити. Тези организации съществуват от дълги години – още от времето, когато се формират първите ложи на зидарите. И ако в началния етап на съществуването си са били безобидни, то днес за тях се пишат книги с какви ли не конспиративни дейности. Едно от нещата, които често четем в книгите или в интернет, гласи за тайни събрания, на които се обсъждат световните събития. Първо те се обсъждат до най-дребен детайл, а после се започва тяхното осъществяване на практика, като за целта се използват хората, намиращи се по върховете на политиката.

    Клубове от такъв калибър са строго затворени и не допускат всеки, който желае да стане член. Що се отнася пък до ловджийските или други такива сдружения, те са свързани с плащането на съответната такса и издаването на билет, който разрешава извършването на лов по време на сезона. По същия начин стои въпросът и с клуб от типа риболовен, но съвсем естествено в него се лови риба по реки и язовири, а не се стреля по дивеч с ловни пушки. И макар членуването в такива организации да е лесно осъществимо, всеки трябва да има разрешително за притежаване на оръжие. Освен това трябва да се следи срок на давност на издаваните билети и на регистрацията на оръжията. В случай на изтичане тя трябва да се поднови по възможно най-бързия начин, защото притежателят подлежи на санкции, изразяващи се в парични глоби или направо конфискация на атрибутите за лов.

eXTReMe Tracker